Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel:Ing. Irena Linterová, Olbramovická 715/2,142 00 Praha 4, IČ: 71540709

1. Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s Obchodními podmínkami www.panmalina.cz. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s Obchodními podmínkami. Vyplněním a odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva. Kupující je povinen na základě této smlouvy zboží převzít a uhradit. Při neodebrání zásilky bude objednávka stornována s příznakem „neodebráno“, kdy pro případnou další objednávku bude požadována platba předem. Také při nepřevzetí zásilky je prodávající oprávněn požadovat náhradu skutečně prokazatelných nákladů na odeslání zásilky (cena přepravy).2. Veškeré objednávky potvrzené prodávajícím jsou pro kupujícího závazné, zrušení či změnu objednávky lze provést pouze do 12 hodin od objednání.

3. Ke kompletaci objednávky je nutné vyplnit všechny potřebné údaje k doručení zásilky. Zákazník tímto úkonem souhlasí ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů se shromažďováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely identifikace zákazníka a doručení zboží. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a že nebudou poskytnuty třetím osobám.

4. Jsme plátci DPH.

5. Zboží je hrazeno hotově nebo bankovním převodem na účet v Československé obchodní bance, a.s. č. 199333282/0300 dle uvedených platebních podmínek. Při bezhotovostní platbě převodem je zboží dodáno až po připsání částky na účet prodávajícího.

6. Zboží je dodáváno do pěti pracovních dnů, pokud tuto lhůtu není možno dodržet z důvodu např. nedostupnosti zboží, informuje prodávající o této skutečnosti kupujícího, který má v tomto případě možnost odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoliv postihů. 


7. Záruka je u zboží nepodléhajícímu zkáze 24 měsíců.

8. Reklamace jsou podrobně popsány níže v Reklamačním řádu.

9. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem provozovatele.

 

Vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy na dálku má kupující podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Důrazně doporučujeme při přivezení zboží kurýrem nebo poštou si zboží zkontrolovat. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním zákazníka vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný obsah, poškozený obal atp.).


1. O odstoupení od kupní smlouvy nás informujte e-mailem na adresu objednavky@panmalina.cz nebo nás kontaktujte telefonicky.

2. Po našem potvrzení doručte zboží na adresu: Ing. Irena Linterová, Olbramovická 715, 142 00 Praha 4. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze za zboží vám budou vráceny po doručení zboží na naši adresu do 30 kalendářních dnů.

3. Zboží přijímáme pouze nepoškozené, kompletní, v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím) a schopné dalšího prodeje. Zboží zabalte tak, aby nemohlo při přepravě dojít k jeho poškození, polepení, popsání nebo jinému znehodnocení původních obalů. Zásilka musí obsahovat originální doklad zaslaný při koupi. 
Přiložte, prosím, průvodní dopis, ve kterém uveďte číslo dokladu, své údaje, adresu a způsob, jakým si přejete vrátit peníze.

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování své objednávky v internetovém obchodě zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní data považujeme za přísně důvěrná, s osobními údaji zákazníka je nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, data jsou uložena v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám.


Podřízené stránky (1): Reklamační řád