Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád   Zjištěné vady na zboží nám prosím oznamte na adresu objednavky@panmalina.cz.

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno, nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu s přiloženým originálem dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. 

Reklamace

Zboží lze reklamovat dle podmínek obchodního zákoníku do 2 let, není-li na výrobku uvedeno jinak.

Reklamace vyřizujeme do 30 dnů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn.

Reklamace se nevztahuje na:

mechanické poškození zboží, které bylo způsobeno nesprávným užíváním nebo opotřebením v důsledku užívání. poškození zboží používáním v podmínkách, pro které nebylo určeno, zejména poškození způsobené chemickými vlivy, nadměrnou teplotou, vlhkostí, apod.